Czy warto inwestować w nieruchomości w Hiszpanii w 2024 roku?

Czy warto inwestować w nieruchomości w Hiszpanii w 2024 roku?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najpopularniejszych sposobów na pomnożenie kapitału. Hiszpania, ze swoimi pięknymi krajobrazami i stabilną gospodarką, od lat przyciąga inwestorów z całego świata, szukających zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego zysku z inwestycji.
W 2024 roku, w obliczu globalnych zmian ekonomicznych i społecznych, wiele osób zastanawia się, czy warto inwestować w nieruchomości w Hiszpanii. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym trendom, danym rynkowym i prognozom, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Aktualna sytuacja na hiszpańskim rynku nieruchomości

Instituto Nacional de Estadística (INE), oficjalny urząd statystyczny w Hiszpanii podaje, że ceny nieruchomości w Hiszpanii w 2024 roku wzrosły o 4,5% w skali roku. Według danych z początku lutego 2024 roku z portalu Fotocasa, indeks cen nieruchomości w Hiszpanii wzrósł do poziomu 2215 EUR za metr kwadratowy​​. Warto jednak podkreślić, że ten wzrost cen był zgodny z wcześniejszymi prognozami analityków, którzy przewidywali umiarkowane zwiększenie wartości nieruchomości na hiszpańskim rynku.

Ponadto według danych Eurostatu, w latach 2015-2021 indeks cen nieruchomości w Hiszpanii wzrósł o 32,2%, co świadczy o długoterminowym trendzie wzrostowym i odporności rynku na kryzysy​​. Trend wzrostowy na rynku nieruchomości w Hiszpanii można przypisać kilku czynnikom. Jednym z czynników wpływających na to ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii, jest rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów nieruchomościami w Hiszpanii, co częściowo wynika z atrakcyjności turystycznej kraju oraz stabilnego środowiska gospodarczego.

zakup-nieruchomości-w-hiszpanii

Czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii

Na atrakcyjność inwestycji w hiszpańskie nieruchomości wpływają trzy główne aspekty: stabilność rynku, atrakcyjność turystyczna i przyjazne prawo.

Stabilność rynku

Hiszpański sektor nieruchomości charakteryzuje się długoterminowym wzrostem wartości, co jest potwierdzone przez prognozy na 2024 rok, przewidujące wzrost cen na poziomie powyżej 2215 €/m2. Taka stabilność czyni inwestycje w nieruchomości bezpiecznym i przewidywalnym sposobem na pomnożenie kapitału.

Atrakcyjność turystyczna

Hiszpania to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów w Europie. Jest to idealne miejsce do życia, które ma ponad 300 dni słonecznych w ciągu roku. Dzięki temu, oferuje wysokie potencjały wynajmu, zwłaszcza w regionach turystycznych, takich jak Costa Brava, Costa del Sol, na Wyspach Kanaryjskich czy na wybrzeżu Costa Blanca, które zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z najlepszych miejsc do życia. Atrakcyjność turystyczna tych obszarów zapewnia stały popyt na krótkoterminowy wynajem wakacyjny, co może generować znaczące dochody dla właścicieli nieruchomości.

Przyjazne prawo

Hiszpania oferuje uproszczone procedury zakupu dla obcokrajowców, co czyni proces inwestycyjny mniej skomplikowanym i bardziej przystępnym. Uproszczenie procedur zakupowych, w połączeniu z korzystnymi regulacjami podatkowymi, sprawia, że Hiszpania jest atrakcyjna dla inwestorów z zagranicy. Przyjazne środowisko prawne zachęca do zakupu nieruchomości nie tylko jako miejsca do życia, ale również jako inwestycji kapitałowej.

Aspekty do rozważenia przed zakupem nieruchomości w Hiszpanii

Podczas rozważania inwestycji w hiszpańskie nieruchomości, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć i wziąć pod uwagę dwa kluczowe czynniki: regulacje prawne oraz zmienność rynku.

Regulacje prawne

Zmiany w lokalnych przepisach mogą znacząco wpłynąć na opłacalność inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii. Inwestorzy powinni być świadomi, że Hiszpania, jak wiele innych krajów, posiada swoje własne przepisy dotyczące zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości, które mogą się różnić w zależności od regionu​​. Przepisy te obejmują m.in. podatki od nieruchomości, obowiązki wynikające z własności nieruchomości oraz ograniczenia dla obcokrajowców. Dlatego przed dokonaniem inwestycji zalecamy konsultację z lokalnym prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że wszystkie aspekty prawne są właściwie adresowane​​.

Zmienność rynku

Globalne czynniki ekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, inflacja czy nawet kryzysy gospodarcze, mogą wpływać na ceny nieruchomości w Hiszpanii. Ostatnie lata pokazały, że rynek nieruchomości może być podatny na globalne wstrząsy, które wpływają na popyt i ofertę, a tym samym na ceny​​. Niemniej jednak długoterminowe prognozy ekonomiczne i analiza historycznych danych mogą pomóc w ocenie potencjalnej zmienności i ryzyka inwestycyjnego.

Koszty utrzymania nieruchomości

Oprócz regulacji prawnych i zmienności rynku, należy pamiętać, że zakup mieszkania bądź innej nieruchomości wiąże się z kosztami jej utrzymania. Te bieżące wydatki mogą znacząco wpłynąć na rentowność inwestycji. Koszty utrzymania nieruchomości obejmują podatki lokalne, opłaty wspólnotowe, rachunki za media (takie jak woda, prąd, gaz), ubezpieczenie nieruchomości oraz ewentualne koszty konserwacji i remontów. W Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach, wysokość tych opłat może się różnić w zależności od lokalizacji, wielkości i typu nieruchomości.

Podatek od nieruchomości (Impuesto sobre Bienes Inmuebles - IBI) jest obowiązkowy i zależy od wartości katastralnej nieruchomości, która często jest niższa od wartości rynkowej. Opłaty wspólnotowe, znane w Hiszpanii jako cuotas de la comunidad, są innym istotnym kosztem, szczególnie w przypadku mieszkań w kompleksach mieszkaniowych z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak baseny, ogrody czy obszary rekreacyjne.

Biorąc pod uwagę te wszystkie koszty, zalecamy ich dokładne oszacowanie przed finalizacją zakupu. Pozwoli to na realną ocenę potencjalnego zwrotu z inwestycji i pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z nieoczekiwanymi wydatkami.

rynek-nieruchomości-w-hiszpanii

Strategie inwestycyjne

W kontekście inwestycji w nieruchomości w Hiszpanii, trzy główne podejścia to krótkoterminowy i długoterminowy wynajem, a także odsprzedanie zakupionej nieruchomości z zyskiem, tzw. flipping. Każde z nich oferuje unikalne zalety w zależności od celów inwestycyjnych i preferencji. Każda z tych strategii ma swoje specyficzne wady i zalety, a wybór odpowiedniej zależy od indywidualnych preferencji inwestora, dostępnego kapitału, tolerancji na ryzyko oraz zaangażowania czasowego.

Krótkoterminowy wynajem

Jest idealny dla turystycznych regionów Hiszpanii, takich jak Costa del Sol, Wyspy Balearskie czy Barcelona, gdzie wysoki popyt turystyczny może przynieść znaczące zyski z wynajmu nieruchomości. Ta strategia oferuje elastyczność i możliwość generowania wyższych dochodów w sezonie turystycznym, ale wymaga również większego zaangażowania w zarządzanie nieruchomością i może być bardziej podatna na sezonowe wahania popytu. Miesięczne dochody z wynajmu krótkoterminowego mogą wahać się od kilkuset do kilku tysięcy euro, w zależności od lokalizacji, standardu nieruchomości oraz intensywności sezonu turystycznego.

Długoterminowy wynajem

Zapewnia stabilne i przewidywalne dochody z wynajmu mieszkań i domów mieszkalnych, co jest atrakcyjne dla inwestorów szukających regularnych wpływów finansowych. Ta strategia jest mniej zależna od sezonowości a dochody z niej mogą oscylować wokół kilkuset do ponad tysiąca euro miesięcznie, w zależności od wielkości, lokalizacji i standardu nieruchomości. Długoterminowy najem jest odpowiedni dla inwestorów preferujących minimalne zaangażowanie i długofalową stabilność.

Odsprzedaż zakupionej nieruchomości z zyskiem

Znana jako flipping, strategia ta polega na zakupie nieruchomości poniżej wartości rynkowej, często wymagającej remontu, a następnie sprzedaży po wyższej cenie i zysku nawet do kilkudziesięciu procent wartości zakupu. Jest to podejście, które może generować szybki obrót kapitału i wysokie zyski, ale wiąże się również z większym ryzykiem i wymaga dokładnej wiedzy rynkowej oraz umiejętności zarządzania projektami remontowymi​​. Niemniej jednak na hiszpańskim rynku wtórnym można znaleźć wiele nieruchomości do remontu w atrakcyjnej cenie, dlatego warto rozważyć tę opcję.

inwestycja-w-nieruchomość-w-hiszpanii

Dlaczego Hiszpania? – porównanie z innymi krajami

Inwestowanie w Hiszpanii wyróżnia się na tle innych popularnych lokalizacji, takich jak Francja czy Włochy, dzięki unikalnej równowadze między kosztami zakupu nieruchomości a potencjałem wzrostu ich wartości.

W porównaniu do Francji i Włoch Hiszpania często oferuje niższe ceny zakupu nieruchomości, zwłaszcza w mniej turystycznych regionach. To sprawia, że wejście na rynek jest bardziej dostępne dla szerszego grona inwestorów. Mimo że popularne regiony turystyczne, jak Costa del Sol, Costa Blanca czy Wyspy Kanaryjskie, mogą prezentować wyższe ceny, ogólnie poziom cen w Hiszpanii pozostaje konkurencyjny​​.

Francja i Włochy, będące również popularnymi destynacjami turystycznymi, charakteryzują się wysokimi cenami nieruchomości w najbardziej pożądanych lokalizacjach. Jednakże, zadłużenie tych krajów może niepokoić inwestorów z uwagi na potencjalne ryzyko ekonomiczne​​. Z kolei Hiszpania, choć również zmagająca się z wyzwaniami ekonomicznymi, oferuje stabilniejsze środowisko dla inwestycji nieruchomościowych z perspektywą długoterminowego wzrostu wartości.

Prognozy na rok 2024 wskazują na kontynuację wzrostu wartości nieruchomości w Hiszpanii, szczególnie w popularnych regionach turystycznych, co sugeruje, że inwestycje mogą przynieść znaczący zwrot w przyszłości​​.

Chcesz zainwestować w nieruchomości w Hiszpanii?
Odkryj aktualną ofertę Rezydencji Hiszpania!

Inni przeczytali również:

Nie czekaj, zapytaj o ofertę!
Znajdziesz nas: