Klauzula RODO

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka REZYDENCJE ANIN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7 jako właściciel marki „Rezydencje Hiszpania”. Z Administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: telefonicznie: + 48 22 54 280 00 bądź mailowo: rolmex@rolmexsa.pl.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@rolmexsa.pl bądź pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „IOD”.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych lub w odpowiednim przypadku banki lub instytucje państwowe.  

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach:

  • przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach Spółki drogą elektroniczną
    w formie Newslettera na podany adres e-mail na podstawie odrębnie wyrażonej zgody,
    tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
  • bezpośredniej komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w związku z zainteresowaniem ofertą nieruchomości, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  • ustalenia terminu ewentualnego spotkania obejrzenia oferowanej nieruchomości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  • w odpowiednim przypadku w celu zawarcia umowy deweloperskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  • w odpowiednim przypadku w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji powyższych celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu ich realizacji lub wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania  danych na podstawie umowy – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów. Pana/Pani dane osobowe  nie będą profilowane.  

Nie czekaj, zapytaj o ofertę!
Znajdziesz nas: